Kedves vásárlóink a külföldre történő utánvételes vásárlás összege esetenként ( különösen tányéroknál) elérheti a több ezer forintos összeget is!!!

Dear custumors! Cost of a package with cash on delivery can be several thousand Forint!
!!

A webáruház tulajdonosa: Mike Sándor

Adószáma: 8298374304

Éremgyűjtő tagsági száma: 0463.

Jogi nyilatkozat
1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) 3.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, tehát az adatszolgáltatás önkéntes.
2. Az adatkezelő neve, elérhetősége:

Neve:  Mike Sándor

Székhely: 4271 Mikepércs Debreceni út 17.

Számlaszám: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet 60600046-10002821

Kapcsolattartó: Mike Sándor 06 30 943 0489, Czeglédi Ferenc 06 30 603 9033


3 . Az adatkezeléssel érintettek köre

Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek jelen honlap igénybevételével a hírlevél-szolgáltatásra önkéntesen feliratkoznak, illetve megrendelőként vagy előjegyzőként önkéntesen adatot szolgáltatnak.
4 . A kezelt adatok köre

    Megrendelésnél: név, cím, e-mail cím, illetve - hozzájárulástól függően - telefonszám.
    Előjegyzésnél: név és cím, illetve - hozzájárulástól függően - telefonszám.
    A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén: név, e-mail cím.

5 . Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az 5. a) és b) pontokban meghatározott megrendelés és előjegyzés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása.

Az adatkezelés célja az 5. c) esetben a tájékoztatás új termékekről, kedvezményes lehetőségekről, adatváltozásokról, stb.
6 . Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

Ezekben az esetekben az adatkezelő 5 munkanapon belül az adatkezeléssel érintett adatait a nyilvántartásból törölni köteles.
7 . Az adatkezelés módja

Az adatkezeléssel érintett által megadott adatokat az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint megrendelés, illetve előjegyzés esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben (név, cím), a megrendelő, illetve előjegyző választása szerint a postai kézbesítést végző postai szolgáltató ismerheti meg.

Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.
8 . Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

    a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
    b) kérheti személyes adatainak helyesbítését (a jelszó megadásával, illetve módosíthatja adatait a "saját oldal" menüben);
    c) kérheti személyes adatainak törlését;
    d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;
    e) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel érintett fenti jogait az adatvédelmi törvény 16.§-ában meghatározott okokból törvény korlátozhatja.

a) Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200 Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

b) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

c) A személyes adatot törölni kell, ha

    kezelése jogellenes;
    az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
    az adatkezelés célja megszűnt;
    a törlést a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

d) Az adatkezeléssel érintett az adatvédelmi törvény 16/A.§-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben e döntéssel a kérelmező nem ért egyet, úgy a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

e) Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az adatvédelmi törvény 17.§-ában meghatározottak szerint.
9. Az adatvédelmi nyilvántartás

A jelen adatvédelmi tájékoztatóval érintett adatkezelést az adatvédelmi törvény 30.§ a) pontja alapján az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba nem kell bejelenteni.

Tájékoztatók:

Garancia:

Valamennyi termékünk eredetiségéért garanciát vállalunk.

Termékeink állapotáról a lehető legteljesebb tájékoztatást nyújtjuk. Amennyiben mégis kétsége támad a vásárolt termékkel kapcsolatban, úgy a kézhezvételtől számítva 14 naptári napos visszavásárlási garanciát vállalunk.

----------

Az áruházban lehetőség van helyben, ill interneten keresztül vásárolni.

Az internetes vásárlás esetén csomagolási költséget nem számolunk fel, a termékeket a Magyar Posta közreműködésével szállítjuk.

Az esetleges szállítás közbeni károkért felelőséget nem vállalunk.

A szállítási díjtételek az ide vonatkozó postai díjtételek, 100 000 Ft feletti vásárlás esetén cégünk átvállalja a szállítási költséget.

Termékeink besorolása:

extra

kiváló

nagyon szép

szép

Ezen kategóriákon belül rendszeresen használjuk a minél pontosabb minőségi megjelölésre a - ill a + jeleket is.

Ahol nem használjuk ezen besorolásokat, ott értelemszerűen a legmagasabb minőségi osztályú az árú.

Az árak megállapításánál nagy segítségünkre voltak Adamovszky István könyvei, az Ausztria Katalog, a www.catawiki.com, a www.ebay.it, www.moneta.at

 

Tetejére